Reactie uitspraak RCC2018-05-09T13:19:10+00:00

Uitspraak Reclame Code Commissie

18 oktober 2012- Amsterdam

ZakelijkeTelefonie.nl – uitspraak Reclame Code Commissie

Na een zeer beperkt aantal klachten (<10) heeft de Reclame Code Commissie uitspraak gedaan over een specifieke uiting welke in het verleden door ZakelijkeTelefonie.nl is verstuurd.

De beslissing van de College van Beroep luidt dat er in uitingen in het verleden sprake geweest kan zijn van verwarring bij ontvangers van de betreffende uiting. Zoals gesteld in het verweer van ZT, is het onmogelijk de naam van KPN niet te noemen in de communicatie daar zij wel degelijk Business Partner zijn van KPN en gebruik maken van de infrastructuur van deze telecom aanbieder. Tevens hebben KPN en ZakelijkeTelefonie.nl inmiddels werkafspraken gemaakt, over de inhoud van deze afspraken kunnen geen mededelingen gedaan worden.

Rechtsgeldige overeenkomst

Het College gaat niet tegen een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank begin dit jaar in. Dit vonnis luidt dat de overeenkomst die tot stond komt na het retourneren van een ondertekende antwoordkaart, rechtsgeldig is en als contract beschouwd moet worden.

ZakelijkeTelefonie.nl is content met het feit dat in hoger beroep het College geen foutieve uitspraken of stellingen heeft kunnen vinden in de uitingen van ZT. Foutieve interpretatie en/of andere subjectiviteit ligt ogenschijnlijk ten grondslag aan de verwarring die bij enkele klanten is ontstaan. Tevens is ZT blij dat ook de RCC niet ontkent dat ondanks eventuele verwarring er nog steeds sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst. ZT heeft deze klanten echter de mogelijkheid geboden om van het contract af te zien.

Adviezen RCC

ZT streeft ernaar om in de toekomst eventuele verwarring te voorkomen en zal daarbij de adviezen van de Reclame Code Commissie ter harte nemen ondanks dat zij het op enkele punten niet eens is met de uitspraak. De betreffende uiting dateert uit 2011 en is slechts aan een beperkte groep gestuurd, welke allen de mogelijkheid tot ontbinding van het contract hebben gekregen. Na het aangaan van een overeenkomst naar aanleiding van de betreffende uiting heeft ZakelijkeTelefonie.nl haar klanten de aanmelding meerdere malen via diverse kanalen bevestigd, om ook zo eventuele verwarring weg te nemen.

Relatie KPN

ZT zal zich inzetten om de kennis bij de doelgroep te vergroten en hen helderheid te verschaffen over de relatie tussen KPN en ZT. Het callcenter van KPN is helaas nog steeds een bron van veel onjuiste uitlatingen over ZakelijkeTelefonie.nl. Er is ZT veel aangelegen om deze en andere misstanden zo snel mogelijk op te lossen.

Uit een klanttevredenheidonderzoek onder klanten van ZakelijkeTelefonie.nl is gebleken dat de klanttevredenheid met een cijfer 7 hoog is. Vrijwel alle klanten geven tevens aan bij ZakelijkeTelefonie.nl voordeliger uit te zijn dan bij KPN. ZT is zeer content met dit feit en zal ook in de toekomst streven naar het bieden van voordelige en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor haar klanten.