Overstappen2018-05-09T12:17:11+00:00

Overstapservice Zakelijk

Diverse aanbieders, waaronder KPN, proberen hun klanten te binden door zeer lange contractperiodes af te spreken. ZakelijkeTelefonie.nl heeft daarom samen met een aantal andere aanbieder afspraken gemaakt over regels om overstappen met uw zakelijke telefonie en internet makkelijker te maken. Deze regels gelden vanaf april 2016. Bekijk deze beschrijving zodat u exact weet waar u aan toe bent. U vindt deze beschrijving tevens op de website van de vereniging Coin: www.coin.nl/zakelijk/overstappen. Tevens is er vanaf oktober 2016 een nieuwe wet van kracht. Voorheen was het mogelijk voor telecombedrijven om een contract stilzwijgend met gelijke perioden als het initiële contract te verlengen, door de nieuwe wet is dit niet meer mogelijk. De aanbieder mag het contract nog wel stilzwijgend verlengen, echter is dat met een maximum van één maand. U kunt dus na het initiële contract maandelijks opzeggen.

Stapt u over en betaalt u een boete, wij betalen voor u!

Wilt u tussentijds het contract met uw huidige aanbieder verbreken, dan betaald u bijna altijd een boete. Omdat wij u graag verwelkomen wanneer u er voor kiest om klant te worden bij ZakelijkeTelefonie.nl, betalen wij uw slotnota van uw huidige aanbieder indien u binnen uw contractperiode besluit over te stappen. Heeft u hulp nodig bij het overstappen of wilt u liever dat dit door ZakelijkeTelefonie.nl wordt geregeld? Met dit formulier: machtigingsformulier machtigt u ZakelijkeTelefonie.nl om voor u over te stappen.

Wanneer kunt u gebruik maken van de Overstapservice Zakelijk?

Uw huidige aanbieder ondersteunt, net als ZakelijkeTelefonie.nl, de overstapservice. U komt hier achter door naar de overstappagina van uw huidige aanbieder te gaan.

Eenvoudig overstappen met de Overstapservice Zakelijk

ZakelijkeTelefonie.nl zegt namens u uw huidige contract op bij uw huidige aanbieder. Hiermee is de dienstonderbreking bij de overstap zo kort mogelijk en worden dubbele kosten voorkomen. U dient hiervoor het machtigingsformulier van uw huidige aanbieder te downloaden

Wilt u overstappen van ZakelijkeTelefonie.nl naar een nieuwe aanbieder?

Wilt u overstappen van ZakelijkeTelefonie.nl naar een nieuwe aanbieder? Uw nieuwe aanbieder zegt namens u uw huidige contract op bij ZakelijkeTelefonie.nl of u doet dit zelf door in te loggen op www.mijnzakelijketelefonie.nl. Binnen uw persoonlijke portal kunt u tevens terugvinden hoe lang uw contract nog loopt en vindt u het machtigingsformulier voor uw nieuwe aanbieder. Let op: wilt u overstappen, kijk dan wel eerst naar de voorwaarden voor het overstappen.

Wilt u opzeggen of overstappen tijdens de looptijd van uw contract?

Opzegging dient te allen tijde schriftelijk, op briefpapier van de klant en ondertekend bij ZakelijkeTelefonie.nl ingediend te worden. ZakelijkeTelefonie.nl behoudt zich het recht de opzegging te weigeren indien de opzegging niet voldoet aan de aan de klant gestelde voorwaarden. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als u nog niet al uw facturen heeft voldaan of als u gedurende de looptijd van uw initiële contract op wilt zeggen. Wilt u toch tussentijds opzeggen is er sprake van contractbreuk waar een boete tegenover staat. Deze boete bedraagt een hoogte van minimaal 75% van de minimum overeengekomen duur en de daarbij behorende jaarkosten plust evt. ontvangen kortingen en aan de installatie gerelateerde kosten. Let op: wil u tussentijds opzeggen dient u wel al de openstaande facturen te hebben betaald.

Heeft u niet opgezegd, maar bent u toch naar een andere provider overgestapt? Dan bent u naast de eerdergenoemde beboeting een extra boete á €750,00 verschuldigd aan ZakelijkeTelefonie.nl

Het boetebeding en alle informatie omtrent de looptijd en beëindiging van uw contract vindt u terug in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.

Zelf opzeggen?

Kunt of wilt u geen gebruik maken van de Overstapservice Zakelijk? In dat geval zegt u zelf uw huidige contract op bij uw huidige aanbieder. Zie: procesbeschrijving zelf opzeggen en overstappenBekijk ook de informatie over opzeggen bij ZakelijkeTelefonie.nl op onze site. U vindt deze beschrijving tevens op de website van de vereniging Coin: www.coin.nl/zakelijk/opzeggen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na de procesbeschrijving en bovenstaande uitleg nog vragen? Bekijk dan de FAQ. Staat uw vraag niet in de FAQ kunt u altijd contact met ons opnemen.