Slamming2018-05-09T12:27:16+00:00

Slamming

ZakelijkeTelefonie.nl wordt regelmatig door klanten geinformeerd over slamming. Wij betreuren deze vorm van gijzeling ten zeerste. Als u ook slachtoffer bent geworden van slamming, kunt u contact opnemen met ZakelijkeTelefonie.nl op 0800-4222444 of e-mailen naar info@ZakelijkeTelefonie.nl.
Het team van ZakelijkeTelefonie.nl zit klaar om u te helpen.

Klachten

ZakelijkeTelefonie.nl vindt klanttevredenheid erg belangrijk. Een goede klachtenafhandeling is hier uiteraard onderdeel van. ZakelijkeTelefonie.nl doet er alles aan om haar klanten tevreden te houden door transparantie en service te bieden. Helaas kan ZakelijkeTelefonie.nl niet altijd voorkomen dat klanten een klacht hebben.

ZakelijkeTelefonie.nl heeft in september 2011 een enquête verstuurd naar alle klanten die een klacht kenbaar hebben gemaakt over hun zakelijke telefonie. Deze enquête gaf klanten van ZakelijkeTelefonie.nl de mogelijkheid hun klacht nogmaals te ventileren en daarbij de passende oplossing in hun opinie voor deze klacht te communiceren. Ook is onze klanten gevraagd de verschillende onderdelen van de dienstverlening een rapportcijfer te geven. ZakelijkeTelefonie.nl is zeer tevreden met een gemiddeld cijfer van een 8.2 voor de dienstverlening.

De algemene respons op het klachtenbeleid van ZakelijkeTelefonie.nl is zeer positief bevonden door de klanten van ZakelijkeTelefonie.nl en het succesvolle klachtenbeleid wordt voortgezet.

Heeft u een vraag of klacht die u kenbaar wilt maken bij ZakelijkeTelefonie.nl? Stuur dan nu een brief naar Postbus 59141, 1040 KC in Amsterdam.

Oplichting

ZakelijkeTelefonie.nl wordt tijdens het klantcontact regelmatig ingelicht door klanten over oplichting en hacking van hun belcentrale. Helaas komt dit veelvuldig voor in Nederland. Uit onderzoek van MarketCap*  blijkt dat het niet om enkele tientallen bedrijfscentrales gaat, maar dat het aantal gehackte centrales op jaarbasis minimaal 700 is. De hackers zorgen er voor dat, met buitgemaakte inlogcodes, de telefoonlijnen naar hun eigen buitenlandse betaalde telefoonnummers nachtenlang open blijven. Het telefoonverkeer wordt als het ware gerouteerd  over de gehackte telefooncentrales. Op deze manier worden wel de  inkomsten geïncasseerd van de eigen klanten, maar rekent men zelf niet af met de telecom providers. Als bij een telefooncentrale ingebroken wordt, kan de hacker ongeoorloofde telefoongesprekken voeren, bijvoorbeeld naar een prijzig eigen informatienummer. De kosten zijn dan voor rekening van de organisatie. De schade varieert per organisatie tussen enkele duizenden en enkele tienduizenden euro´s. Deze vorm van oplichting komt helaas regelmatig voor. Dé oplossing voor deze vorm van oplichting is bellen via een datalijn, zoals Hosted VoiP.  Met Hosted Voip van ZakelijkeTelefonie.nl heeft u geen telefooncentrale meer doordat u direct belt vanuit het stopcontact met een IP toestel. Ga voor meer informatie over Hosted VoIP naar: http://www.zakelijketelefonie.nl/internet-bellen/ .

*http://www.voipro.nl/index.php/Nieuws/Opinie-en-trends/Onderzoek-hacken-telefooncentrales-miljoenen-schade-per-jaar.html

Gijzeling

Gijzeling, ook wel slamming genoemd, is het ongevraagd overgezet worden naar een andere telefonie-aanbieder. Een voorbeeld van gijzeling is het wisselen van carrier preselect zonder dat de eindgebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. Het kan gebeuren dat een concurrerend bedrijf bij de huidige telecom aanbieder aangeeft dat de klant via hen wenst te bellen, zonder dat de klant daar van op de hoogte is. De klant wordt daarmee zonder nadrukkelijke schriftelijk toestemming te hebben gegeven van carrier gewisseld.

Als u ook slachtoffer bent geworden van gijzeling, kunt u een e-mail sturen naar info@ZakelijkeTelefonie.nl.