Opzeggen2018-05-09T12:03:58+00:00

Opzeggen

ZakelijkeTelefonie.nl heeft samen met een aantal andere aanbieders afspraken gemaakt over regels om het opzeggen van uw zakelijke telefonie en internet makkelijker te maken. Deze regels gelden vanaf april 2016. Bekijk deze beschrijving over overstappen zodat u exact weet waar u aan toe bent.

Diverse aanbieders, waaronder KPN, proberen hun klanten te binden door zeer lange contractperiodes af te spreken. Wilt u tussentijds weg betaald u bij bijna alle aanbieders een boete. Omdat wij u uiteraard graag verwelkomen waarnaar u kiest klant te worden van ZakelijkeTelefonie.nl, betaalt ZakelijkeTelefonie.nl uw slotnota van uw huidige aanbieder indien uw binnen uw contractperiode besluit over te stappen. ZakelijkeTelefonie.nl werkt zelf met contracten van 2 jaar om zo voor u scherp in te kunnen kopen.

Gaat u overstappen, maak dan gebruik van de Overstapservice zakelijk!

Uw nieuwe aanbieder zegt namens u uw huidige contract op bij uw huidige aanbieder. Op de mijnomgeving van uw huidige aanbieder kunt u terugvinden welke diensten vervallen bij opzegging van uw huidige contract middels de overstapservice. Zie: procesbeschrijving overstapservice zakelijk op de site van COIN. Hier vindt u het machtigingsformulier van ZakelijkeTelefonie.nl.

Zelf opzeggen bij uw huidige aanbieder?

Kunt of wilt u geen gebruik maken van de Overstapservice Zakelijk? In dat geval zegt u zelf uw huidige contract op bij uw huidige aanbieder. U vindt de beschrijving over opzeggen op de website van vereniging Coin.

Hoe kunt u uw contract bij ZakelijkeTelefonie.nl opzeggen?

Opzegging dient te allen tijde schriftelijk op briefpapier van de klant en ondertekend bij ZakelijkeTelefonie.nl bekend te worden gemaakt. ZakelijkeTelefonie.nl behoudt zich het recht voor de opzegging te weigeren indien de opzegging niet voldoet aan de klant gestelde voorwaarden. Hiervan kan bijv. sprake zijn als u nog niet alle facturen heeft voldaan of indien u gedurende de looptijd van uw contract opzegt. ZakelijkeTelefonie.nl werkt meestal met een contract van minimaal 2 jaar. De looptijd van uw contract kunt u inzien door in te loggen op www.mijnzakelijketelefonie.nl.

Wilt u opzeggen tijdens de looptijd van uw contract?

Zegt u tussentijd op tijdens uw lopende contract is er sprake van contractbreuk. Uiteraard willen wij u niet in de weg zitten en bent u vrij om elk moment op te zeggen. In het geval  dat u nog een contract heeft bij ZakelijkeTelefonie.nl is er echter wel een boetebeding van toepassing. De hoogte van de boete is gebaseerd op alle kosten als gevolg van de annulering of wijziging. De boete bedraagt de abonnementskosten gedurende minimaal 75% van de minimum overeengekomen duur en de daarbij behorende jaarkosten plus evt. ontvangen kortingen en aan de installatie gerelateerde kosten. Let op: u dient wel alle facturen te hebben voldaan om uw contract tussentijds te beëindigen.

Heeft u niet opgezegd, maar bent u wel naar een andere aanbieder overgestapt? Dan is naast het boetebeding een extra bedrag van € 750,00 verschuldigd.

Het boetebeding en alle informatie over looptijd en beëindiging van uw contract kunt u vinden in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u de juiste procesbeschrijving gelezen maar toch nog vragen? Naar FAQ. Staat uw vraag er niet tussen, neem contact met ons op.